Malé ohlédnutí za tím, co se podařilo… 

V těchto dnech jsme dostali zprávu od pana Ondřeje Hladíka z Diakonie o aktivitě, které se účastnilo také naše gymnázium.  

     V době adventní se studenti a zaměstnanci Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích zapojili do charitativní akce Krabice od bot pořádané Diakonií. Připravovali vánoční dárky pro děti ze sociálně slabších rodin.  Během sbírky, které se účastnilo celkem

15 841 jednotlivých dárců, 221 škol a desítky firem, bylo Diakonií dětem předáno více než 54 000 dárků. V rámci sesterské aktivity Krabice online bylo vybráno téměř 5,5 milionu korun na dlouhodobou pomoc dětem.  

     Jsme rádi, že jsme se do této charitativní akce mohli jako škola zapojit a děkujeme školnímu parlamentu za organizování sbírky vánočních dárků na našem gymnáziu.   

PhDr. Jana Chocholáčová