Masarykova univerzita pro žáky 9 – 17 let

V sobotu 21. 9. byl zahájen slavnostní imatrikulací další ročník MjUNI, který nabízí šanci vyzkoušet si život vysokoškoláka žákům od 9 do 17 let. Výuka probíhá během roku na devíti fakultách, žáci bádají, získávají nejrůznější poznatky. Na gymnáziu máme již několik absolventů z řad studentů z 3. A, 4. A a 1. C, kteří zájemcům tuto zajímavou zkušenost vřele doporučují. Letošního roku se zúčastní z naší školy další přihlášení žáci, a to z 2.A a 3. A, 6.A. Pokud jste zatím informaci o MjUNI nezaregistrovali, příští léto sledujte webové stránky Masarykovy univerzity a přihlaste se!

Mgr. Bc. Petra Mrázová