Matematická exkurze Duhová cesta po Ivančicích

Ve čtvrtek 2. března dopoledne se kvartáni vydali na Matematickou exkurzi po Ivančicích, kterou pořádalo JCMM, z. s. p. o. v rámci podpory matematické gramotnosti (projekt IKAP JMK II). Cílem bylo řešení hádanek a úkolů nejen z oblasti matematiky, ale také fyziky, zeměpisu i jiných předmětů.
Akce nesla název Duhová cesta po Ivančicích. Měla mimo jiné připomenout, že barvy (červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigo, fialová), které vzniknou rozkladem světla např. v kapce vody, potřeboval ke své tvorbě malíř Alfons Mucha – nejznámější osobnost spojená s městem Ivančice.

Celá exkurze byla zahájena u červené budovy gymnázia, kde žáci začali plnit první matematické úlohy. Po vyřešení první sady úloh pak pokračovali po vyznačené trase na další stanoviště (Palackého náměstí, Mlýnská ulice, rodný dům Vladimíra Menšíka). Předposledním zastavením byla Rozhledna Alfonse Muchy na Réně. Z ní účastníci exkurze pomocí vyrobeného matematického kyvadla určili tíhové zrychlení v Ivančicích. Pod Rénou u řeky jejich putování končilo. Poté se vydali zpět ke škole plni dojmů a zážitků. Užitečně tak strávili dopoledne plné matematiky a zajímavých aktivit. A navíc společně se spolužáky.

Mgr. Bc. Petra Mrázová