Matematická olympiáda

Letošního školního kola matematické olympiády kategorie Z6 se zúčastnili z primy dva žáci Nina Pavloušková a Jan Kolář. V kategorii Z7 bylo úspěšných pět řešitelů: Havlová Simona, Musilová Karolína, Kincl Lukáš, Toufarová Tereza, Zajíček David.

Již také proběhlo okresní kolo kategorie Z9. Na třetím místě se umístila z kvarty Neužilová Magdaléna a na čtvrtém místě Havlová Gabriela. Obě postupují do krajského kola, které se uskuteční v úterý 29. března na Gymnáziu Vídeňská.

Děkujeme všem za účast a přejeme štěstí v dalších kolech.

Mgr. Bc. Petra Mrázová, Mgr. Jana Schořová