Matematická olympiáda kategorie Z9

Letošního ročníku matematické olympiády kategorie Z9 se účastnilo 6 žáků z kvarty – Havlová Gabriela, Neužilová Magda, Nguyen Thao My, Mráz Tomáš, Šíma Daniel a Šprync Matěj. Všech šest žáků bylo úspěšných ve školním kole a účastnili se kola okresního. V tomto kole porovnali své matematické znalosti a schopnosti s dalšími dvaceti účastníky. Magda se umístila na třetím místě a Gabriela na čtvrtém. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Bc. Petra Mrázová