Matematická olympiáda – okresní kolo, kategorie Z6, Z7, Z8

Nejlepší matematické mozky šestých až osmých tříd se potkaly v úterý 9. dubna ve Šlapanicích. Nejpočetnější skupinu naší výpravy tvořili primáni, kteří vyrazili v počtu pěti hlav. Z dalších ročníků jsme měli po jednom zástupci. V kategorii Z7 i Z8 studenti Marek Kincl, resp. Vojtěch Eibel obsadili shodně šestou příčku. V kategorii Z6 naši studenti zaútočili na příčky nejvyšší. Se ztrátou dvou bodů obsadil druhé místo Daniel Šíma, bronzová příčka patřila studentce Nicole Malý a pomyslnou bramborovou medaili získali shodně studenti Tomáš Mráz, Magdaléna Neužilová a Thao My Nguyen.

Všem studentům gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.

Ing. Kateřina Sůkalová