Matematický KLOKAN

Dne 22. 3. 2019 proběhla soutěž Matematický klokan pro žáky primy až oktávy v kategoriích Benjamín, Kadet, Junior a Student. Žáci měli vyřešit 24 úkolů různé obtížnosti. Celkem mohli dosáhnout 120 bodů.

V kategorii Benjamín byl nejlepší Šíma Daniel (1. A) – 97 bodů, v kategorii Kadet Drozd Vojtěch (4. A) – 120 bodů, v kategorii Junior Tomečková Zuzana (2. C) – 74 bodů a v kategorii Student Hrušková Veronika (4. C) – 53 bodů. Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

                                                                                           Mgr. Bulva Ivan