Matematický Klokan

V březnu se jako každý rok konala na našem gymnáziu soutěž Matematický Klokan. Ve čtyřech kategoriích řešilo celkem 30 studentů zajímavé matematické úlohy, ke kterým je potřeba především logické uvažování. Tentokrát celá soutěž proběhla online. V kategorii pro primu a sekundu zvítězila s výborným výsledkem Simona Havlová z primy a na druhém místě se umístil Michal Kačur ze sekundy. V kategorii pro tercii a kvartu obsadili se stejným výsledkem první dvě místa Monika Pikulová z kvarty a Matěj Šprync z tercie. V mladší kategorii středoškoláků zvítězil Vojtěch Drozd ze sexty a druhé místo patří Aleši Chaloupkovi ze stejné třídy. V kategorii nejstarších jsou na prvních dvou místech Zuzana Tomečková a Jiří Svoboda, oba ze 4.C.

Gratulujeme a všem děkujeme za účast.

Mgr. Danuše Minsterová