Matematika netradičně

Během podzimních měsíců studenti septimy probírají učivo ze stereometrie – řez tělesa rovinou. Jednu vyučovací hodinu si zpříjemnili výuku praktickou ukázkou.  Studenti zjistili, že podle úhlu vedení řezu vzhledem k povrchu krychle může vzniknout obrazec různého tvaru (trojúhelník, čtverec, obdélník, víceúhelník). Toto netradiční pojetí můžete zhlédnout ve fotogalerii.

Mgr. Bc. Petra Mrázová