Maturanti v karanténě

Karanténa. Slovo, které se pro některé žáky stalo vysvobozením ze školních lavic skoro na 3 měsíce, v mnoha živnostnících vyvolalo strach, rodiče díky ní zjistili, s čím se ve školách potýkají jejich potomci. Ale jak to mají studenti závěrečných maturitních ročníků?

Na začátku této izolace se mnoho z nás radovalo, protože vše nasvědčovalo tomu, že maturitní zkouška bude všem dána úředně. Po měsíci a půl jsme zjistili, že to bylo pouhé přání. Někteří z nás skoro prodělali infarkt, když se dozvěděli, že maturitní zkouška bude, i když za zpřísněných hygienických podmínek. Dalším šokem bylo zjištění, že našim slovenským budoucím spolužákům na vysokých školách bude rozdána maturita na základě průměrných známek.

Pro některé z nás je tato doba složitá, protože nám neumožňuje téměř každodenně se stýkat s učiteli, možná až teď dokážeme plně ocenit jejich snahu „do nás něco dostat“.

Dalo by se říct, že karanténa se stala takovou naší malou maturitní zkouškou. Stáváme se samostatnějšími, zodpovědnějšími a začínáme si uvědomovat, co to vlastně znamená postarat se sami o sebe.

Tereza Halúzková, studentka 8.A

Naši milí maturanti, věřím, že podobné pocity jste během distančního vzdělávání zažili všichni. Také na vás celou dobu myslím a věřím, že to zvládnete. Jsem ráda, že o svou první velkou životní zkoušku nebudete ochuzeni, přestože byste si to asi přáli. Věřte, že na ten třes ruky při tahání maturitní otázky a všechny ostatní „radosti“ spojené s maturitou budete vzpomínat celý život. Přijdou další a mnohem těžší zkoušky, ale tohle je ta opravdu první, prostě zkouška dospělosti. Budete pyšní na to, že jste ji zvládli. A my budeme pyšní na naše šikovné absolventy.

Těším se na naše společné shledání při vaší důležité životní zkoušce. A na všechna další setkání. Vždycky už budete spojeni s ivančickým gymplem a věřím, že na léta zde strávená budete rádi vzpomínat. Přeji hodně štěstí u maturity.

Ivana Čermáková, ředitelka