Mezinárodní projekt „Záložka do knihy spojuje školy″

Již 8. ročník tohoto projektu vypsala letos v září Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě a Národní pedagogické muzeum a Pedagogická knihovna Jana Amose Komenského v Praze v rámci Mezinárodního měsíce školních knihoven.V roce 2017 měl projekt téma: Tajuplný svět knižních příběhů a účastnilo se ho 1 134 škol (tj. 138 248 žáků)! Do výroby záložek se zapojují naši žáci nižšího gymnázia, tedy primy až kvarty, již čtvrtým rokem. Jde o to, že studenti jednotlivých tříd připraví různými technikami záložky do knihy, které obsahují motto či citát z jejich oblíbené knihy. Tyto záložky si poté vymění s dětmi ze školy na Slovensku. Tak si mezi sebou studenti v odpovídajících věkových kategoriích doporučí knihu, která je zaujala, a snad povzbudí v četbě i kamarády v partnerské škole.

Naším partnerem se stalo v letošním roce Gymnázium z Košic, ulice Alejová. Tato škola má více než 500 studentů ve čtyřletém i osmiletém studiu (a to je zaměřeno na studium matematiky).

Na Slovensko jsme posílali cca 120 záložek (tolik máme studentů v nižším stupni osmiletého gymnázia), stejný počet krásných záložek jsme potom dostali od našich kamarádů. Do balíčku jsme přiložili také drobné dárečky, prospekty s fotografiemi naší školy a pamětihodnostmi města Ivančic. Podobné upomínky jsme obdrželi také ze slovenské školy. Vystavíme je společně s obrázky záložek v rámci Dne otevřených dveří našeho gymnázia v lednu 2018.

Snad vzniknou i přátelství na dálku, možné je totiž i dopisování (e-maily) studentů a případná pozdější vzájemná návštěva zástupců jednotlivých škol.

PhDr. Jana Chocholáčová