Mezinárodní projekt „Záložka do knihy spojuje školy“

„Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vypsala letos v září v rámci Mezinárodního měsíce školních knihoven již 10. ročník tohoto projektu. V roce 2019 má projekt téma:

List za listem – baví mě číst.

Do projektu se zapojilo v letošním roce 1155 škol (131 027 žáků), 421 škol v ČR (41 906 žáků) a 734 škol v SR (89 121 žáků)!

Do výroby záložek se zapojují naši žáci nižšího gymnázia, tedy primy až kvarty, již šestým rokem. Jde o to, že studenti jednotlivých tříd připraví různými technikami záložky do knihy, které obsahují motto, obrázek či citát z jejich oblíbené knihy. Tyto záložky si poté vymění s dětmi ze školy na Slovensku. Tak si mezi sebou studenti v odpovídajících věkových kategoriích doporučí knihu, která je zaujala, a snad povzbudí k četbě i kamarády v partnerské škole.

Naším partnerem se stalo v letošním roce Gymnázium Alejová z Košic. 

Na Slovensko jsme nyní, kdy oficiální část projektu končí, poslali cca 120 záložek (tolik máme studentů v nižším stupni osmiletého gymnázia). Snad se budou naše výrobky slovenským kamarádům líbit! Studenti záložky připravovali částečně ve škole v hodinách literatury, částečně doma. Rozvíjeli si tak nejen čtenářské dovednosti, ale také svoje znalosti a kreativitu. Doporučili si navzájem knížky, které přečetli a líbily se jim. Žáci se v hodinách literární výchovy seznámili s pojmy lyrika, epika, próza, poezie a drama v praxi, uvědomili si rozdíl mezi klasickou tištěnou knihou a audio-knihou, využili záložky i ve slohu a mluvnici. Zatímco ve slohu popisovali svoje nově vytvořené záložky, v mluvnici si uvědomovali rozdíly mezi češtinou a slovenštinou nejen ve slovní zásobě, ale také v pravopisu.

Stejný počet záložek, tedy 120, jsme už dostali od našich kamarádů ze Slovenska. Snad vzniknou i přátelství na dálku, možné je totiž i dopisování (e- maily) a pozdější vzájemná návštěva zástupců jednotlivých škol.