Mezinárodní projekt „Záložka do knihy spojuje školy″

Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vypsala letos v září v rámci Mezinárodního měsíce školních knihoven (International School Library Month 2021) již 12. ročník tohoto projektu. V roce 2021 měl projekt téma: Okouzlující svět knižních příběhů, pohádek a básní.

Do projektu se zapojilo v letošním roce 928 škol (106 074 žáků), tj. 224 škol (22 816 žáků) v ČR a 704 škol (83 258 žáků) ve SR!

Do výroby záložek se zapojili naši žáci nižšího gymnázia, tedy primy až kvarty, již osmým rokem. Jde o to, že studenti jednotlivých tříd připraví různými technikami záložky do knihy, které obsahují motto, obrázek či citát z jejich oblíbené knihy. Tyto záložky si poté vymění s dětmi ze školy na Slovensku. Tak si mezi sebou studenti v odpovídajících věkových kategoriích doporučí knihu, která je zaujala, a snad povzbudí k četbě i kamarády v partnerské škole. V rámci přípravy záložek jsou v jednotlivých třídách realizovány četné aktivity na podporu čtení.

Naším partnerem se stala v letošním roce Cirkevná spojená škola z Humenného. Na Slovensko jsme nyní, kdy oficiální část projektu končí, poslali 120 záložek (tolik máme studentů v nižším stupni osmiletého gymnázia). Snad se budou naše výrobky slovenským kamarádům líbit! Studenti záložky připravovali částečně ve škole v hodinách literatury, částečně doma. Rozvíjeli si tak nejen čtenářské znalosti, ale také svoji dovednost a kreativitu. Doporučili si tak navzájem knížky, které přečetli a líbily se jim. Žáci některých tříd si dokonce chodili předčítat ukázky z těchto knih v letošním slunečném podzimu do altánu ve školní zahradě. Stejný počet záložek pak dostaneme od našich kamarádů ze Slovenska. Snad vzniknou i přátelství na dálku, možné je totiž i dopisování (e-maily) a pozdější vzájemná návštěva zástupců jednotlivých škol.

Byli jsme velmi rádi, že jsme před několik dny dostali sborník z 15. mezinárodní konference Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl, ve kterém Mgr. Rozália Cenigová, ústřední metodička pro školní knihovny na Slovensku, velmi pěkně píše o zajímavých aktivitách naší školy v rámci tohoto projektu. Pravidelně také bývá na slovenských webových stránkách projektu v celoslovenském výběru mezi čestnými hosty z České republiky uveřejněn úryvek z naší hodnoticí zprávy a fotografie záložek našich studentů.

PhDr. Jana Chocholáčová, koordinátorka projektu