Mezinárodní projekt „Záložka do knihy spojuje školy″

Již 6. ročník tohoto projektu vypsala letos v září Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě a Národní pedagogické muzeum a Pedagogická knihovna Jana Amose Komenského v Praze v rámci Mezinárodního měsíce školních knihoven. V roce 2015 má projekt téma: Moudrost ukrytá v knihách.

Do výroby záložek se zapojují naši žáci nižšího gymnázia, tedy primy až kvarty, již druhým rokem. Jde o to, že studenti jednotlivých tříd připraví různými technikami záložky do  knihy, které obsahují motto či citát z jejich oblíbené knihy. Tyto záložky si poté vymění s dětmi ze školy na Slovensku. Tak si mezi sebou studenti v odpovídajících věkových kategoriích doporučí knihu, která je zaujala, a snad povzbudí v četbě i kamarády v partnerské škole.

Naším partnerem se po vzájemnou domluvě stalo i v letošním roce „Gymnázium sv. Uršule″ v Bratislavě, které má stejně jako naše škola přibližně 350 studentů ve čtyřletém i osmiletém studiu a s nímž jsme měli již v loňském roce velmi dobrou spolupráci.

Na Slovensko budeme posílat cca 120 záložek (tolik máme studentů v nižším stupni osmiletého gymnázia), stejný počet záložek pak dostaneme od našich kamarádů. Snad vzniknou i přátelství na dálku, možné je totiž i dopisování (e-maily) a pozdější vzájemná návštěva zástupců jednotlivých škol. My už pozvání k návštěvě ze slovenského gymnázia máme. Rádi bychom navštívili jejich školu, pamětihodnosti Bratislavy, máme již domluvená sportovní utkání s partnerskou školou atd.

V současné době dokončujeme výrobu záložek, odesílat na Slovensko je budeme koncem října, kdy oficiální část projektu končí. Snad se budou naše výrobky slovenským kamarádům líbit!

PhDr. Jana Chocholáčová