Mezinárodní projekt „Záložka do knihy spojuje školy“

V letošním roce se konal již 13. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy, tentokrát pod názvem Můj literární příběh čeká na Tvoje zpracování. Byl vyhlášen k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2022, jeho organizátory se staly: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Národný inštitút vzdelávania a mládeže Slovenskej republiky a Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

Naše škola (studenti primy až kvarty) letos spolupracovala se Školou pre mimoriadne nadané deti a gymnáziem v Bratislavě. Za velmi kreativní a zajímavou práci byli žáci organizátory pochváleni, ukázky jejich práce společně s částmi hodnocení soutěže byly uveřejněny ve zprávách o projektu jak v rámci českého, tak i slovenského vyhodnocení této činnosti. Za účast na tomto zajímavém projektu naše škola obdržela pěkný diplom.

Děkujeme všem studentům, kteří naši školu v rámci projektu reprezentovali, i vyučujícím – Mgr. J. Binderové a Mgr. M. Friedmannovi – za podporu a motivaci svých studentů při práci na záložkách.

PhDr. Jana Chocholáčová, koordinátorka projektu na GJB Ivančice