Mikuláš 2016

Letos opět na naše Gymnázium v Ivančicích zavítal Mikuláš s anděly a čerty. Navštívili každou třídu a lehce upozornili na drzosti, zlobivou povahu některých spolužáků nebo na vyrušování v hodině. Takoví studenti byli následně slovně pokáráni a bylo jim umožněno si hříchy odzpívat.

Během někdy spíše zoufalého pokusu o zpěv čerti označili obličeje většiny studentů lehce smytelnými barvami. Celý den proběhl v naprostém klidu a pohodě a všichni včetně učitelského sboru dostali sladkou odměnu. O tuto akci se zasloužili studenti třetích ročníků.

Marek Ondrášek