Nářečí kolem nás

Před dvěma roky ještě v době distanční výuky se studenti tehdejší třídy kvinty A zapojili do dlouhodobého projektu pořádaného Ústavem pro jazyk český Akademie věd ČR pod názvem Nářečí kolem nás. Zpracovávali nářeční slovní zásobu Ivančic a okolí.

Jejich činnost byla úspěšná, již na konci roku 2021 se studenti této třídy za odměnu za svoji práci mohli účastnit v rámci Týdne Akademie věd ČR velmi zajímavých přednášek o dialektologii a etymologii.

Práce studentů se stala součástí výstavy o nářečích, která se letos konala ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Nyní byla tato aktivita vyhodnocena a studenti již letošní septimy A získali za vítězství v kategorii komplexních popisů nářeční situace v obci v jazykové části aktivity Nářečí kolem nás krásné diplomy, věcné dárky a pozvánku z Dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR na další zajímavou přednášku.

PhDr. Jana Chocholáčová