Náš Majáles

V úterý 30. dubna jsme oslavili svůj velký svátek – Majáles. Tato slavnost se koná vždy v poslední den školního roku maturitních ročníků. Studenti se loučí se školou, mnoho štěstí u maturitních zkoušek jim přejí mladší spolužáci, učitelé i představitelé města.

I letošní majáles začal vystoupením studentů 4. ročníků ve škole, kteří tímo způsobem děkují především svým vyučujícím a vzpomnají na léta strávená ve škole. Poté se všichni seřadili do

majálesového průvodu v čele s velkým nápisem MAJÁLES, znakem školy, třepetalkami, mažoretkami a bubeníky v historických kostýmech, aby se v 11 hodin za notného povzbuzování přihlížejících dětí ze škol i školiček a ivančické věřejnosti vydali na průvod městem.

V pestrobarevném „hadu“ představovala každá třída svou performaci. K vidění byli venkované, ale i vojáci, důchodci, filmaři, muži v černém, postavy z Pána prstenů a další kostýmy.

Průvod byl zakončen jako každým rokem u pomníku Jana Blahoslava, kde jsme uctili jeho památku položením kytice květů. Po úvodní hymně v podání školního pěveckého sboru zaznělo i několik ukázek z jeho dalšího repertoáru. Se svým projem vystoupila i ředitelka gymnázia ing. Ivana Čermáková, která popřála maturantům hodně štěstí u zkoušek z dospělosti a poděkovala všem studentům i učitelům za pracovní nasazení a reprezentaci školy,  a starosta města Ivančice pan Milan Buček, který ve své zdravici ocenil především spolupráci školy s městem.

Na závěr si všichni společně zavzpomínali na svá studentská léta zpěvem studentské hymny Gaudeamus igitur se školním sborem.

A co dodat? Skončil úspěšný Majáles GJBI 2024, ať žije Majáles 2025!

PhDr. Milena Špiříková