Naše první exkurze

Dne 4. 10. 2016 jsme se zúčastnili exkurze nejenom v pavilonu Anthroposu, ale také v katedrále svatého Petra a Pavla.

V Anthroposu nás paní průvodkyně provázela už od nejstarších předchůdců člověka až po druh Homo sapiens sapiens. Prohlídka byla plná zajímavých informací o způsobu života pravěkých lidí. Někteří z nás tu viděli poprvé v životě mamuta v životní velikosti. Zaujal nás i trojhrob nalezený v Dolních Věstonicích. Nakonec jsme si prohlédli venuše a nástěnné malby.

Potom jsme navštívili katedrálu svatého Petra a Pavla. Díky této exkurzi víme o její stavbě, interiéru i exteriéru, ale také známe osudy některých světců. Prohlédli jsme si tu mnoho soch a výtvarného ztvárnění. Říkali jsme si, k čemu určité věci sloužily, a po celou dobu se nás pan průvodce ptal na otázky. Ty některé přiměly uvažovat nebo využít své znalosti. Lépe jsme si pak informace zapamatovali.

V tento den proběhla naše první exkurze, kde jsme mohli nabrat další informace, které určitě ve škole využijeme. Tímto důkazem byla hned první hodina dějepisu.

Alena Kafoňková, 1.C