Návštěva Filipa Širokého – studenta 2.r. FI MU – po  příjezdu z CERNu

V pátek 16. března 2018 navštívil absolvent GJBI F. Široký naše gymnázium, aby seznámil studenty 7.A + 3.C s možnostmi studia na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.   V  1. části své prezentace objasnil žákům třetích ročníků  obsah své výzkumné práce při zpracování dat z detektorů částic urychlovače LHC.

Ve 2. části pak vysvětlil podstatu pojmu AI – Arteficial Inteligence (umělá inteligence) a význam neuronových sítí, které jsou schopny se učit.

Ve 3. části seznámil naše studenty s obsahem studia na Fakultě informatiky a zodpověděl zvídavé dotazy studentů ohledně náročnosti studia, možnosti uplatnění, nástupního platu cca 49 000 Kč aj. Poté Filip předal přítomným velké množství informačních materiálů o Fakultě informatiky. Jako motivační zajímavost uvádíme, že tento student má možnost po ukončení bakalářského stupně přejít přímo na doktorandské studium.

Děkujeme Filipovi za přínosnou přednášku, která pomůže našim budoucím maturantům při profesionální orientaci. Naše i zahraniční firmy intenzívně hledají mladé odborníky hlavně v  oborech jako IT, AI, odborná fyzika aj.

Pro zajímavost uvádíme, že Filip Široký bydlí v Ivančicích, pokud zrovna nebádá v CERNu ve Švýcarsku, ev. pokud se nenachází v Silicon Valley v Kalifornii.

Mgr. Vítězslav Světlík