Návštěva Mateřské školy, základní školy a dětského domova Ivančice

Tématem letošního Dne poezie je „Otevřete oči“. V rámci tohoto projektu navštívila třída 1. C Mateřskou školu, základní školu a dětský domov Ivančice. Studenti se setkali s neslyšícími dětmi, které nejdříve odrecitovaly báseň J. V. Sládka Lesní studánka a také ji převedly do znakové řeči. Do znakové řeči převedla tamější paní učitelka i autorskou báseň studentky Daniely Králíčkové, vytvořenou právě ke Dni poezie. Poté si studenti sami mohli vyzkoušet, jak obtížné je se znakovou řeč naučit. Sluchově postižení žáci studenty seznámili s výrazy pro zvířata, měsíce v roce nebo rodinné příslušníky. Následovala prohlídka školy s výkladem pedagožek, které pracují s dětmi se speciálními potřebami. Studenti se zájmem zhlédli třídy pro autistické děti, dozvěděli se o jejich denním režimu i systému vzdělávání, tolik odlišného od klasického. Zjistili také, jak probíhá běžná vyučovací hodina a jaké speciální pomůcky žáci během vyučování používají. Nezbývá než poděkovat za vstřícnost a ochotu, milé přijetí a také vyjádřit velký obdiv nejen žákům, kteří se se svým nelehkým osudem statečně perou, ale také všem pedagogickým zaměstnancům, kteří odvádí úžasnou práci.

Mgr. Jaroslava Binderová