Návštěva z Utahu v USA

V pátek 8. dubna k nám zavítala nečekaná návštěva. Carri Hamilton, která v letech 1995-1997 na GJB působila jako lektorka angličtiny (tehdy jako Carri Goodman) využila příležitosti, kdy cestovala se svou dcerou a jejími dvěma kamarádkami po České republice, aby jim ukázala místo, kde před mnoha lety učila. Oslovila e-mailem paní ředitelku, která tuto návštěvu umožnila.

návštěva

Carri potkala některé své bývalé kolegy, prohlédla si zrekonstruovanou a zmodernizovanou školu, nadšená byla i děvčata, která studují ve škole s více než 2000 studenty. Dívky se zúčastnily výuky angličtiny v některých třídách, v nichž vyučující připravili jazykové hry, rébusy a soutěže a prostředí ke společné komunikaci. Naši studenti se mohli pochlubit výbornými zeměpisnými znalostmi o USA, v nichž dokonce rodilé Američanky předčili. Studenti si vzájemně vyměnili kontakty, takže jejich komunikace může pokračovat i nadále.

Po skončení vyučování paní Hamilton poděkovala všem za vřelé přijetí a pokračovala ve svém programu návštěvou Muchovy Slovanské epopeje v Moravském Krumlově.