Nebát se pomoci

Dne 15. listopadu se žáci primy, sekundy a tercie v rámci akce festivalu Dne poezie vystřídali na návštěvě hasičské zbrojnice v Ivančicích. Žáci si s hasiči povídali o jejich práci a dověděli se, jak správně postupovat v situaci, kdy je třeba zavolat na některou z tísňových linek. Měli možnost si obléknout velmi těžkou hasičskou výstroj a přesvědčit se, že profesionální hasič musí být v opravdu výborné fyzické kondici. Na závěr si vyzkoušeli resuscitaci na figuríně a prostřídali se jako zachránci. Svoje zážitky pak mohli využít při tvorbě vlastních básniček na téma festivalu Nebát se.

Byla jsem potěšena zájmem žáků a věřím, že jim tyto malé zkušenosti pomohou, aby se třeba pouze z nejistoty a obav nestáli netečnými, a v případě nešťastné události podle svého svědomí a možností pomohli.

 

Mgr. Lucie Vlachová