Nejsme na světě sami

Umíme pomoci těm, kteří to potřebují? Nemyslíme pouze na sebe?

Odpovědi na tyto otázky hledali a zamýšleli se nad nimi ti studenti Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích, kteří se zúčastnili 11. ročníku mezinárodní literární a výtvarné soutěže o Cenu Jiřího Šedého, kterou vypsala Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Teplice, p. o., pracoviště Kadaň a spisovatel a malíř Jiří Šedý.

Tento velmi úspěšný umělec, mladý muž s Downovým syndromem, je autorem mnoha knih, zabývá se výtvarnou tvorbou, sportuje – získal několik medailí na speciálních olympiádách, společně se svojí maminkou PhDr. Vlastou Šedou pořádá přednášky o lidech s Downovým syndromem a o alternativních výtvarných technikách. Je také držitelem prestižní Ceny Olgy Havlové, jejímž cílem je upozorňovat na život lidí se zdravotním postižením, kteří se vyrovnali se svým handicapem a pomáhají druhým. Jiřímu Šedému ji v roce 2002 předal osobně prezident Václav Havel. V červnu 2008 získal hlavní cenu na filmovém festivalu MENTAL POWER FILM FESTIVAL v Praze za nejlepší mužskou roli ve filmu Přesně tak.

Literární a výtvarnou soutěž Nejsem na světě sám vyhlásil Jiří Šedý v roce 2009. Její hlavní myšlenkou je zlepšování mezilidských vztahů. Každý rok bývá zadáno konkrétní téma, na něž reagují lidé z celé republiky i ze zahraničí. Letošní již 11. ročník této mezinárodní soutěže se nesl v duchu tématu Bájný svět pod hladinou řek a porota posuzovala 638 příspěvků.

Proto jsme velice rádi, že byly v této veliké konkurenci oceněny také texty našich studentů.

V kategorii 11 – 15 let (celkem 85 příspěvků) získala 1. místo Štěpánka Láníková z tercie A, porotě se velmi líbila i práce Jitky Růžičkové (5. místo), Ondřeje Šipla (11. místo), Emy Káňové (14. místo) a Marka Kincla (19. místo) – všichni z tercie A. V kategorii 16 a více let byli oceněni: Milan Daniel Dlabal (septima A) 3. místem za originalitu své literární práce, dále porota pochválila příspěvky Kateřiny Kračmarové (septima A, 10. místo) a Lucie Jakubcové (4. C, 15. místo). Cituji slova PhDr. Vlasty Šedé: „Všechny příspěvky vašich studentů se hodnotitelům velice líbily. Vzhledem k velkému počtu příspěvků je to veliký úspěch. Blahopřejeme.” Výsledky této mezinárodní soutěže byly vyhlášeny dne 4. prosince 2019 v reprezentativních prostorách Františkánského kláštera v Kadani.

Studentům děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia, blahopřejeme jim a přejeme mnoho dalších tvůrčích úspěchů.

Za komisi ČJL PhDr. Jana Chocholáčová