Soutěž v cizím jazyku – Němčina

Školní kolo soutěže v německém jazyce se v letošním roce konalo dne 5. prosince 2017. Zúčastnilo se ho ve dvou kategoriích 16 studentek a studentů: v kategorii II. B (kvarta) 7 soutěžících a v kategorii III. A (1. – 3. ročník vyššího stupně gymnázia) 9 studentů.

Soutěžící navštívil před závěrečným vyhodnocením také Mikuláš a čertíci nechali na jejich tvářích svá pekelná znamení. A jak tato soutěž tedy dopadla?

Výsledková listina

Kategorie II. B (kvarta):

1. místo – Eva Maršálková (kvarta) – postup do krajského kola (okresní kolo se v této kategorii nekoná)

2. místo – Anna Burešová (kvarta)

3. místo – Klára Havličková a Bára Staňková (kvarta)

Kategorie III. A (1. – 3. ročník vyššího stupně gymnázia):

1. místo – Eva Imrichová (5. A) – postup do okresního kola

2. místo – Vojtěch Janský (2. C) a Alena Maršálková (6. A)

3. místo – Sara Maria Schweizerová (5. A)

Všem soutěžícím děkujeme za perfektní výkony, vítězům blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů v dalších kolech soutěže.

Za komisi NJ PhDr. J. Chocholáčová