O cenu Ludvíka Kundery – celostátní literární soutěž 

Městská knihovna Kunštát ve spolupráci s MŠ a ZŠ Kunštát pořádala v letošním roce již XIII. ročník celostátní literární soutěže O cenu Ludvíka Kundery. Dvě témata: Třináctá komnata a Neobvyklé Vánoce byla zpracována v příspěvcích 116 mladých literátů. 

Byli jsme tedy velmi rádi, že se v nejvyšší kategorii soutěžících (16-19 let) umístila na velmi krásném 3. místě studentka našeho gymnázia Denisa Dancáková ze třídy 1. C. 

Denise blahopřejeme a děkujeme jí za vzornou reprezentaci naší školy. 

PhDr. Jana Chocholáčová