Obhajoba závěrečných prací z IT

19.11.2021 proběhla na našem gymnáziu obhajoba závěrečných prací v různých oborech. S obhajobami prací v oblasti IT vystoupilo 5 studentů GJB. Úroveň prací i kvalita vystoupení nás příjemně překvapila: všichni studenti byli hodnoceni nejvyšším stupněm – výborně. Jednalo se o následující studenty oktávy:

  1. Michal Louda: „Šifrování v informatice“
  2. Lukáš Matuška: „Robotické rameno“
  3. Marek Eibel: „ Aplikace neuronových sítí pro počítačové vidění“
  4. Tomáš Ondráček: „ Internet a jeho bezpečnost“
  5. Jakub Čížek: „Program na automatické řešení sudoku“

Srdečně blahopřejeme všem výše uvedeným autorům a věříme, že se jim zkušenosti získané při tvorbě svých prací budou hodit na fakultách vysokých škol.

Za hodnotící komisi:

Mgr. Michal Hodovský       Ing. Gustav Prokop       Mgr. Vítězslav Světlík