Obhajoby závěrečných prací

Dne 16. prosince proběhly na našem gymnáziu obhajoby závěrečných prací, které zpracovávají studenti maturitních ročníků. Oblast si volí sami po dohodě s vybraným vyučujícím, nebo je jim téma přiděleno. Mezi zajímavými tématy v letošním školním roce byly např. Výroba a senzorické hodnocení nezrajících sýrů, Metody zpracování a senzorické hodnocení kávy, Ortodontická léčba chrupu a jeho správná hygiena, Hody v Dolních Kounicích – historie a současnost, Volyňští Češi, Kontroverze olympijských her, Pythagorova věta a Vodní elektrárna. Žáci nižších ročníků mohli zhlédnout některé prezentace, popř. vidět výsledky praktických částí.