Ocenění nejlepších studentů

V pátek 28. června 2019 se na Městském úřadu v Ivančicích konalo předávání cen nejlepším studentům Gymnázia Jana Blahoslava za výborný prospěch a vynikající výsledky v soutěžích v právě končícím školním roce. Významnou součástí slavnostního dopoledne bylo předávání cen generálmajora Miloše Knorra třem výborným studentům školy.

Slavnosti byli přítomni významní hosté: historik z Vojenského historického ústavu Praha Mgr. Pavel Paleček, Ph.D., zástupci České spořitelny – vedoucí pobočky Ivančice paní Alena Bláhová a zástupce marketingu pro jižní Moravu pan Jan Vlček, JUDr. Lubomír Müller s chotí, oba místostarostové města Ivančic – pan Jaroslav Sojka a Ing. Roman Sládek a ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava Ing. Ivana Čermáková.

Na začátku slavnosti byli oceněni studenti s nejlepšími studijními výsledky z jednotlivých tříd, dále získali ocenění žáci, kteří se umístili na významných místech v mezinárodních, celostátních, krajských a okresních olympiádách, soutěžích a sportovních utkáních.

Ve druhé části slavnostního dopoledne byly předány ceny generálmajora Miloše Knorra, bývalého studenta Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích, vynikajícím studentům našeho gymnázia. Žáci se o historii životní pouti generálmajora Miloše Knorra dozvěděli z projevu Mgr. P. Palečka, Ph.D., a z krátké projekce, ve které se měli možnost seznámit také s jeho manželkou – paní Betty Lee Knorr.

(Dokument můžete zhlédnout https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1181680258-tyden-v-regionech-brno/319281381890316-tyden-v-regionech/obsah/682150-pametova-stopa-betty-lee-knorr)

Při odhalování pamětní desky na domě, ve kterém v Ivančicích žila rodina generálmajora M. Knorra, bylo řečeno, že když byl nucen po únorových událostech v roce 1948 opustit Československo, zůstala mu v České spořitelně určitá finanční částka, kterou nyní Česká spořitelna vyplatila manželce generálmajora Knorra paní Betty Lee Knorr. Ta se rozhodla rozdělit tuto hotovost mezi tři nejlepší studenty našeho gymnázia, které z navržených žáků sama vybrala. V příštích letech by chtěla financovat Nadaci generálmajora Knorra a zajistit tak pokračování této tradice oceňování studentů naší školy.

V jednotlivých třídách bylo tedy vybráno celkem 13 nejlepších studentů navržených na toto ocenění. Z nich vybrala paní B. L. Knorr tři, jejichž rodiny byly v době totality tehdejším režimem perzekuovány.

Oceněny byly studentky: Eva Maršálková z kvinty, Jana Horáková ze sexty a Gabriela Vorožbjanská z 1. C. Ostatních deset vynikajících studentů získalo od České spořitelny poukázky na knihy dle vlastního výběru.

Na závěr slavnosti poděkovala ředitelka gymnázia Ing. Ivana Čermáková všem přítomným studentům a vyučujícím za výbornou práci, dosažené výsledky a vzornou reprezentaci školy. Popřála jim krásné prázdniny a zaslouženou dovolenou. Poděkovala též všem přítomným hostům za realizaci udělování cen generálmajora Miloše Knorra a vyjádřila přání, aby se tato spolupráce s Nadací generálmajora M. Knorra a Českou spořitelnou stala v budoucnu tradicí.

 

Slavnostní dopoledne bylo ukončeno státní hymnou.

 

PhDr. Jana Chocholáčová