Odhalení busty Jana Blahoslava ve vestibulu školy

Za přítomnosti zástupců města – pana starosty Milana Bučka, pana místostarosty Ing. Romana Sládka a dalších hostů v sobotu 21. září odhalila ředitelka školy Ing. Ivana Čermáková společně s autorkou busty MgA. Irenou Armutidisovou  nový symbol našeho gymnázia. Bustu darovalo město Ivančice gymnáziu u příležitosti 100. výročí jeho založení.

Slavnostní akt uváděl předseda ivančické kulturní komise Ing. Antonín Moravec,

Promluvila také farářka Českobratrské církve evangelické Martina Kadlecová.