Okresní a krajské kolo Matematické olympiády

V letošním školním roce 12 žáků našeho gymnázia řešilo úlohy školního kola Matematické olympiády a následně se zúčastnilo okresního kola. Naši školu reprezentovali:

Kategorie Z6 (prima) – Simona Havlová, Lukáš Kincl, Ellen Koptíková, Elena Rýdlová, David Zajíček Kategorie Z7 (sekunda) – Michal Kačur, Zdislava Šikulová Kategorie Z8 (tercie) – Nicole Océane Malý, Tomáš Mráz, Magdaléna Neužilová, Thao My Nguyen Kategorie Z9 (kvarta) – Marek Kincl

Všichni se stali úspěšnými řešiteli okresního kola ve své kategorii. K nejlepším patřili: Simona Havlová obsadila 1. místo z 36 soutěžících a Tomáš Mráz 4. místo z 25 účastníků. V kategorii Z9 se uskutečnilo také krajské kolo, do kterého z okresního kola postoupil Marek Kincl. Všem studentům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Schořová a Mgr. Bc. Petra Mrázová