Okresní kolo Biologické olympiády kategorie D

Ve čtvrtek 30. 3. 2023 proběhlo na ZŠ ve Zbýšově okresní kolo Biologické olympiády v kategorii D pro 6. a 7. ročníky a odpovídající ročníky nižšího gymnázia. Naši školu reprezentovaly Jolana Aboulaiche z 1. A a Adéla Stránská z 2. A. Podmínkou účasti v okresním kole je zpracování vstupního úkolu. Během soutěže žáci prošli teoretickou částí, ve které vypracovali obtížný písemný test, praktickou částí, která spočívala v pozorování rostlin, živočichů, hub, a laboratorním úkolem. Adéla Stránská obsadila výborné 5. místo, Jolana Aboulaiche se umístila na 16. místě. Oběma dívkám gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Jana Schořová