Okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie E, F

Dne 22. 3. pořádalo ivančické gymnázium okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie E a F. Letošního ročníku se zúčastnilo 22 žáků z deseti škol okresu Brno-venkov. Každý žák řešil čtyři úlohy, na jejichž vyřešení měl celkem 4 hodiny. Úspěšným řešitelem se stává ten soutěžící, který je hodnocen alespoň ve dvou úlohách nejméně pěti body a v celkovém hodnocení získá alespoň 14 bodů. V řešení nestačí napsat jen výsledek, ale je důležité srozumitelně popsat, jak se žák k výsledku dopracuje. Naši školu reprezentoval David Káňa z kvarty, který v kategorii E zvítězil. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

Mgr. Bc. Petra Mrázová