Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Dne 29. ledna 2018 se konalo na Základní škole v Modřicích okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Jako každoročně soutěžili žáci a studenti ve dvou kategoriích. V rámci soutěže měli za úkol zpracovat během 60 minut řadu gramatických zajímavostí a dalších 60 minut se potýkali se zadáním slohového útvaru.

V I. kategorii (žáci 8. a 9. tříd spolu se studenty tercií a kvart osmiletých gymnázií) obsadil ve veliké konkurenci 58 soutěžících krásné 8. místo Ondřej Chotaš z tercie A, a Eva Maršálková z kvarty A získala dokonce místo druhé! Postoupila tak do krajského kola, které se bude konat 4. dubna 2018.

Ve II. kategorii (studenti středních škol) získaly 2. místo Kateřina Orságová (oktáva A) a 3. místo Hana Danišová (také z oktávy A). Obě děvčata postupují 5. dubna 2018 do kola krajského.

Všem soutěžícím blahopřejeme, děkujeme za výborné výkony a reprezentaci školy a postupujícím do krajského kola budeme v dubnu držet pěsti!

Za komisi ČJL PhDr. Jana Chocholáčová