Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Dne 29. ledna 2019 se konalo na Základní škole v Modřicích okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Jako každoročně soutěžili žáci a studenti ve dvou kategoriích.

V I. kategorii (žáci 8. a 9. tříd spolu se studenty tercií a kvart osmiletých gymnázií) se v konkurenci 37 soutěžících Ondřeji Chotašovi z kvarty podařilo obsadit krásné osmé místo. Jeho spolužák David Jelínek prokázal v soutěži nejlepší znalosti a zvítězil, čímž si vybojoval postup do krajského kola, které se bude konat 2. dubna 2019.

Ve II. kategorii (studenti středních škol) získala nejmladší účastnice Eva Maršálková z kvinty 4. místo a postup do kola krajského jí utekl jen o vlásek. 7. místo pak obsadila Simona Jonášová ze 4.C.

Všem soutěžícím blahopřejeme, děkujeme za výborné výkony a reprezentaci školy a Davidovi budeme v dubnu držet pěsti!

Za komisi ČJL PhDr. Milena Špiříková