Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Ve školním roce 2019-2020 se koná již 46. ročník Olympiády v českém jazyce. Jde o předmětovou soutěž ve dvou kategoriích. 1. kategorie je určená žákům 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, 2. kategorie studentům 1. – 4. ročníků SŠ a odpovídajících tříd gymnázií. Soutěžící musejí prokázat vynikající znalosti české mluvnice (1. část práce, 60 minut) a napsat zajímavou slohovou práci na dané téma (60 minut).

Ze školního kola postoupily do okresního klání, které se konalo dne 22. ledna 2020 na ZŠ Modřice, vždy první dvě nejúspěšnější řešitelky. V 1. kategorii to byla Ema Káňová (tercie) a Michaela Daňková (kvarta), v kategorii druhé Kateřina Kračmarová (septima) a Simona Čechovská (oktáva). Všechna děvčata v olympiádě úspěšně reprezentovala naše gymnázium. Velikou radost nám udělaly zejména studentky ve 2. kategorii, v níž obsadila 1. místo Kateřina Kračmarová a místo čtvrté Simona Čechovská.

Protože z okresní soutěže postupuje do krajského kola pouze vítězka, budeme Katce Kračmarové držet palce, aby v něm 1. dubna 2020 uspěla co nejlépe. Všem děvčatům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Za komisi ČJL PhDr. Jana Chocholáčová