Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Ve středu 30. 3. 2022 se uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěž proběhla distanční formou ve dvou kategoriích – I. kategorie je určena žákům 2. stupně ZŠ a odpovídajícím stupňům víceletého gymnázia a II. kategorie pak žákům středních škol.

Za naši školu v I. kategorii bojovali Tomáš Mráz a Magdalena Neužilová, oba ze 4. A. Ve velké konkurenci se rozhodně neztratili a naše gymnázium výborně reprezentovali. V II. kategorii jsme měli také dva zástupce – Ondřeje Chotaše ze 7. A a Evu Maršálkovou z 8. A. Eva okresní kolo s přehledem vyhrála, Ondřej se umístil na krásném 7. místě.

Všem zúčastněným blahopřejeme k úspěchům a Evě přejeme hodně štěstí v kole krajském.