Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Dne 30. 1. 2024 se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce kategorie I a II. Kategorie I je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol  a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Ve velké konkurenci 70 účastníků obsadila Klára Knotková ze 4. A krásné 5. místo a ani Nina Pavloušková ze 3. A se v této soutěži neztratila. V kategorii II určené studentům středních škol skončila Magdaléna Neužilová ze 6. A na úžasném 4. místě a Daniel Šíma, taktéž student 6. A, obsadil 6. místo. Všem zúčastněným studentům ke krásnému umístění blahopřejeme a zároveň děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Jaroslava Binderová