Okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce

V úterý 28. 2. proběhlo okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce. Samotná účast je pro studenty jistě přínosná zkušenost sama o sobě. Vzhledem k vysoké úrovni angličtiny, která se během dne nesla prostorem ZŠ Modřice, kde se akce konala, se tentokrát sešla velmi silná konkurence.

O to větším úspěchem je umístění Jakuba Vacka na celkovém 1. místě v kategorii  nejvyšších ročníků. Vendula Vacková se umístila na taktéž vynikajícím 4. místě a Anna Bajerová společně s Lucií Turzíkovou skončily mezi 10 nejlepšími účastníky ve svých kategoriích. 

Děkuji všem účastníkům za vzornou reprezentaci školy a také rodičům, kteří velmi usnadnili dopravu.                                                                                                                          Bc. Luboš Vyhnáček