Opět jsme „testovali nanečisto“

I letos se studenti naší školy mohli zúčastnit testování, které pořádala v rámci příprav na jazykové zkoušky PET a FCE jazyková škola ALRETE.  23 studentů si 18. listopadu vyzkoušelo písemný test a 1. a 8. prosince další část – ústní zkoušku. Jistě je pro všechny uspokojivé, když výsledky testování prokazují, že příprava studentů ke zkouškám přináší svoje ovoce. Hranici 60%, kterou potřebují ke zdárnému zvládnutí zkoušky, překonala většina z testovaných, někteří by dokonce dosáhli ve zkoušce „načisto“ na certifikát C1.

Mgr. Eva Fukanová