Organizace výuky od 4. 1. 2021

Od pondělí 4. 1. 2021 bude výuka probíhat distančním způsobem – výuka synchronní a asynchronní podle rozvrhu.

Pokyny pro distanční výuku

  • Distanční výuka je pro žáky povinná, synchronní výuka probíhá v prostředí Microsoft Teams.
  • Žákovi, který se nepřihlásí nebo nebude při online vyučování reagovat na pokyny učitele, bude do třídní knihy v Bakalářích zapsána absence, která musí být omluvena podle Školního řádu GJB (nemoc, lékař apod.)
  • Jako jednotný nástroj zadávání úkolů a studijních materiálů se používá Moodle.
  • Na asynchronní hodiny jsou zadávány úkoly v přiměřeném rozsahu

 

Stravování v jídelně

Žáci si mohou odebírat stravu do jídlonosičů, v případě odběru si musí obědy znovu přihlásit (k 4. 1. 2021 budou obědy žákům odhlášeny).