Organizace výuky od 7. 12. 2020

Třídy 4. C, 8. A

Pokračují ve výuce podle pravidelného rozvrhu.

Ostatní třídy mají rotační výuku podle následujícího schématu:

Třídy 1. A, 4. A, 1. C, 1. D, 5. A, 6. A

7.- 11. 12., 21.- 22. 12.: prezenční výuka podle pravidelného rozvrhu

14.- 18. 12.: distanční výuka (výuka synchronní a asynchronní)

 Třídy 2. A, 3. A, 7. A, 2. C, 3. C

7. – 11. 12., 21.- 22. 12.: distanční výuka (výuka synchronní a asynchronní)

14.- 18. 12.: prezenční výuka podle pravidelného rozvrhu

 

Vstup do budovy – od 7. 12. všichni žáci vstupují do budovy hlavním vchodem a přezouvají se v šatnách.

Ve třídách se musí pravidelně větrat, je nutno tomu přizpůsobit oblečeni.

Obědy mají žáci odhlášeny, je třeba je znovu přihlásit.

Pokyny pro distanční výuku

Distanční výuka je pro žáky povinná, synchronní výuka probíhá v prostředí Microsoft Teams.

Žákovi, který se nepřihlásí nebo nebude při online vyučování reagovat na pokyny učitele, bude do třídní knihy v Bakalářích zapsána absence, která musí být omluvena podle Školního řádu GJB (nemoc, lékař apod.)

Jako jednotný nástroj zadávání úkolů a studijních materiálů se používá Moodle.

Na asynchronní hodiny jsou zadávány úkoly v přiměřeném rozsahu.