ORGANIZACE VÝUKY OD PONDĚLÍ 30. 11. 2020

8. A, 4. C výuka dle rozvrhu s výjimkou seminářů (výuka musí probíhat v homogenních skupinách, třídy se nesmí slučovat).

Třídy nižšího gymnázia začínají s rotační výukou dle následujícího schématu:

2. A, 3. A

30.11. – 4. 12. 2020, 14. 12. – 18. 12. 2020 prezenční výuka

7. 12. – 11. 12. 2020, 21. – 22. 12. 2020 distanční výuka (online výuka synchronní a asynchronní)

1. A, 4. A

30. 11. – 4. 12. 2020, 14. 12. – 18. 12. 2020 distanční výuka (online výuka synchronní a asynchronní)

7. 12. – 11. 12. 2020, 21. – 22. 12. 2020 prezenční výuka

Ve třídách se bude často větrat, přizpůsobte tomu oblečení.

Obědy mají všichni žáci odhlášené, je třeba je znovu přihlásit.

Ostatní třídy pokračují ve výuce distančním způsobem.