Peter Black opět v ivančickém kině

S koncem podzimu se opět po několika letech studenti osmi tříd gymnázia vydali do kina Réna na představení Peter Black pořádané Divadelním centrem Zlín. Zhlédli příběh mladého člověka, který v průběhu jednoho dne přichází o všechno. Sledovali jsme jeho opětovný start od nuly, kdy musí řešit základní životní potřeby a nachází nový

Sledovali jsme jeho opětovný start od nuly, kdy musí řešit základní životní potřeby a nachází nový

smysl života. Zjednodušenému příběhu hranému v angličtině přišli na chuť především mladší studenti, ti ostatní se bavili humorně laděnými situacemi.

Díky zpětné vazbě po zhlédnutí představení nelze než konstatovat, že znalosti angličtiny se posunuly na vyšší úroveň a že by studenti zvládli i náročnější představení. Tak někdy příště.    

Komise AJ

text hry