Planeta Země 3 000 – Kambodža

V úterý 31. 10. žáci primy, sekundy, tercie a kvarty navštívili kino Réna, ve kterém se konala projekce projektu Planeta Země 3 000 s přírodovědně-historicko-zeměpisným přesahem na téma Kambodža – putování k tajemné hoře. Projekt probíhá ojedinělou formou multimediálních projekcí poutavých fotografií, dynamických videosekvencí, pestrých animací, map za doprovodu autentických zvuků, hudby a naživo komentovaného výkladu. Cílem projektu je kulturní zážitek spojený s aktuálními problémy našeho světa, motivace ke vzdělávání a seberozvoji, vedení k úctě a pokoře.

Mgr. Bc. Petra Mrázová