Pluli jsme na Titaniku …

V předprázdninovém týdnu se studenti kvarty vydali prozkoumat první a poslední plavbu legendárního Titaniku. Jedná se o unikátní světovou výstavu, která v současné době hostuje na výstavišti v Brně. Nejvíc studenty bavilo, že na začátku „plavby“ každý obdržel svoji palubní vstupenku s reálným jménem a osobními údaji o člověku, který skutečně cestoval na Titaniku. Na konci výstavy se potom dozvěděli, zda tuto tragickou plavbu přežili nebo ne.  V průběhu výstavy nás čekalo obrovské množství originálních artefaktů vytažených ze dna oceánu, repliky kajut a palub, legendárního schodiště, lodní kavárny a další. Po celou dobu jsme mohli poslouchat informace z audioprůvodce anebo číst podrobné popisky a poslouchat smutnou melodii lodního orchestru, který hrál, jak víme, až do poslední minuty před zkázou.  Nejvíc studenty zaujal věrný model lodi a možnost dotknout se ledovce, který zapříčinil zkázu Titaniku. Bylo to příjemně strávené dopoledne,    i když na pozadí obrovského neštěstí, kterým potopení Titaniku v roce 1912 bylo.

Mgr. Jana Ďatková