Po stopách jednoty bratrské

V rámci opakování učiva o jednotě bratrské jsme se pro zpestření výuky vypravili se studenty sexty na dvě exkurze.

Při první z nich jsme se zaměřili na působení jednoty bratrské v minulosti. Ivančice byly totiž jejím významným centrem a také díky ní se naše město proslavilo. Naše kroky vedly do ulice Ve Sboru, která sloužila jako centrum tehdejšího života jednoty bratrské, a dodnes jsou zde zachovány pozůstatky bratrského areálu. Studenti byli překvapeni, kolem jakých významných budov někteří z nich denně chodí. Dokonce se nám podařilo dostat až k budově bývalé základní školy, kam bývá přístup pro veřejnost velmi omezený.

Při druhé exkurzi jsme využili ochoty pastora současné ivančické Jednoty bratrské Tomáše Marvána a jeho ženy a navštívili jsme jejich nynější působiště na Komenského náměstí. Studenti měli možnost projít si celou budovu, která je současným centrem Jednoty bratrské, a dozvěděli se také, že členy jsou zejména mladí lidé, kteří aktivně pomáhají druhým, a za dobu svého působení v Ivančicích je za nimi vidět obrovské množství práce. Mezi aktivity Jednoty bratrské v Ivančicích patří např. založení  jazykové školy Eden, kterou mnozí naši studenti navštěvují, půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, dobrovolnická práce na LDN, terénní práce mezi seniory, dílna či herna a venkovní hřiště pro děti.

Věřím, že výuka touto formou přinesla studentům nejen odpočinutí od povinných roušek, ale rozšířila také jejich vědomosti o působení této evangelické církve v Ivančicích, a to v minulosti i v současnosti.

Pozn. U názvu „jednota bratrská“ není pravopisný úzus jednotný. Zpravidla se však upřednostňuje malé písmeno pro odlišení historické „jednoty bratrské“ od novější „Jednoty bratrské“, která svou činnost v českých zemích zahájila po r. 1860.

                                                                                                                                                           Mgr. Kateřina Stránská