Poděkování absolventům

Vážení absolventi, dovolte mi, abych Vám poděkoval za vzornou reprezentaci školy, jejímž výsledkem je zařazení Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice mezi střední školy, které svoje studenty výtečným způsobem připravují ke studiu na VUT Brno. Dokladem je dopis pana rektora, se kterým se můžete seznámit zde.  

Přeji vám úspěšné završení vysokoškolského studia!

Mgr. Radek Musil, ředitel školy