Poděkování

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří v rámci Dne otevřených dveří školy přispěli na charitativní sbírku pro děti s vážným pohybovým omezením v MŠ, ZŚ a DD Ivančice.

Společně s našimi učiteli a žáky, kteří se připojili a jimž též patří díky, se dobrá věc podařila. Rehabilitační pomůcka – přenosná matrace za 3989,00 Kč – je již objednána. Na výnosu sbírky se nejvíce podílela maturitní třída 8.A.  Zástupci této třídy v jarních měsících matraci předají k užívání.

Za organizátory sbírky PhDr. Milena Špiříková