Pomáháme dětem


09.10.2018
Vyhlašujeme celoškolní sbírku drobných stolních her pro děti Mateřské a Základní školy a Dětského domova v Ivančicích. Pokud máte doma funkční, nerozbité jednoduché dětské stolní hry, které už nepotřebujete, doneste je do školy a odevzdejte na vrátnici. Hry udělají radost dětem začátkem prosince v rámci mikulášské nadílky. Již nyní se děti mohou těšit například na tyto šachy.


08.12.2018
Naši studenti uspořádali sbírku deskových her pro děti z Mateřské školy, základní školy a dětského domova v Ivančicích a mikulášská družina tyto dárečky předala dětem.

Od paní zástupkyně přišlo milé poděkování:

Velmi Vám děkuji jménem všech dětí z naší školy za dnešní mimořádnou událost – Vaše mikulášská nadílka byla kouzelná. Mikuláš i jeho společníci byli věrohodní, milí, navázali kontakt se všemi dětmi a překvapili nás všechny velikou nadílkou. Způsobili jste tím upřímnou radost a překvapení. Po ránu totiž chodil po škole „náš Mikuláš“, kterého některé  děti prokoukly. Když přišel ten Váš – to byl ten pravý. Skvěle sehrané, připravené, spousta dárků.

Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli – jak dárcům, tak samotným aktérům nadílky a samozřejmě organizátorům. Bylo to moc milé, a pokud by se z toho stala tradice – byli bychom moc rádi.

I my věříme v tuto tradici a jsme rádi, že naši studenti mají srdce na pravém místě.